Contact Us

Address : No. 9, Shandong Rd, Shum Yip Building A26E, Qingdao China  
Tel : 0086-532-85789838   
Fax : 0086-532-85789839
Email.: yongjiansun@yahoo.de
Factory: No. 798,  Taishan Road, Jiaonan , Qingdao China 266431 
Tel.: 0086-532-83191068   Fax: 0086-532-83190019  

Copyright © YJY International (Qingdao) Limited. All Rights Reserved.   www.yjy-tyre.com  Email: yongjiansun@yahoo.de
   Address : No. 9, Shandong Rd, Shum Yip Building A26E, Qingdao China  Tel : 0086-532-85789838    Fax : 0086-532-85789839
   Factory: No. 798,  Taishan Road, Jiaonan , Qingdao China 266431   Tel.: 0086-532-83191068   Fax: 0086-532-83190019